• Slideshow billede 0
  • Slideshow billede 3
  • Slideshow billede 2
  • Slideshow billede 1

Velkommen

Foto: Bjørn Standhart

Helsingør Kirkegårds historie går tilbage til 1500-tallet og lå oprindelig uden for Helsingør by. Arealet udgør  nu ca. 7 ha. svarende til ca. 20.000 gravpladser. I dag er dog kun ca. halvdelen af arealet i brug.

På en kirkegård der har eksisteret i så mange år har man naturligvis bestræbt sig på at tage vare på bevaringsværdige gravmonumenter frem til i dag. Disse monumenter afspejler, ud over det fine stenhuggerhåndværk, en væsentlig del af Helsingørs historie og forhåbentlig vil disse være af interesse for de kommende generationer.

Kirkegården har en parkagtig karakter med mange store gamle bøgetræer - både grønne og røde bøge. De ældste af disse er ca. 250 år gamle. For at sikre at der også i fremtiden findes store træer på kirkegården, plantes der næsten hvert år nye bøge-og egetræer.

En tur på kirkegården er ud over en vandring blandt slægt og venner, en botanisk vandring og kirkegården besøges hvert år af mange tusinde mennesker, der nyder dens flotte beliggenhed som en grøn "oase" midt i en travl havneby.

 

Nyt fra kirkegården

Kirkegårdsleder til Helsingør Kirkegård

Vores kirkegårdsleder har valgt at gå på pension fra efteråret og vi søger derfor en ny kirkegårdsleder til tiltrædelse 1. oktober 2021.

Er du interesseret i at bidrage til vedligeholdelse og udvikling af en af Danmarks smukkeste kirkegårde, så lad os høre fra dig.

Du finder stillingsopslaget her:

https://helsingorkirkegaard.dk/system/files/2021-06/kirkeg%C3%A5rdsleder.pdf

 

 

ALLE DAGE FULDT BOOKET !

HELSINGØR KIRKEGÅRD

Kirkegårdsvandring 2021:

Helsingør Kirkegård genoptager kirkegårds vandringerne, efter et år med Covid 19.

Vi håber at se kirkegårdens publikum samt turister som gæster Helsingør til en ”Hyggelig” tur over den lokale kirkegård!

Helsingør Kirkegård udvikler sig hele tiden, ikke kun til at være kirkegård, men også som en grøn oase i byens midte, kirkegården har de seneste år fået et større område, som kan betegnes som en ”Biodiversitet”

Kom og følg med i kirkegårdens historie og udvikling!

Turen er kun på dansk!

En kirkegårdsvandring er gratis og har man reserveret ”plads”, møder man op ved kirkegårdens kontor på den pågældende dag!

Der skal tilmeldes til disse vandringer:

Helsingør Kirkegård            Tlf.: hverdage mellem 9-13.

                                            Mail: kontor@helkgd.dk

Der vil være en max. 22 deltagere pr. vandring, som fordeles efter ”Først til mølle” 

Selvfølgelig vil sundhedsstyrelsens retningslinjer for Covid 19 blive overholdt.

Følgende dage:

Torsdag den 10 juni kl. 14:00

Tirsdag den 15 juni kl. 14:00

Torsdag den 01 juli kl. 19:00

Torsdag den 08 juli kl. 19:00

Torsdag den 15 juli kl. 19:00

 

Med venlig hilsen

Kjeld Christiansen

Kirkegårdsleder

Helsingør Kirkegård

 

 

CORONAVIRUS / COVID-19

 

Ved Bisættelse/Begravelse i Kapellet må der højst deltage:

Hvis der synges 32 siddende personer enkeltvis, ved flere fra samme husstand er antallet maksimum 38 personer.

Hvis der ikke synges 78 siddende personer.

 

Bemandingen på kirkegården er tilpasset den aktuelle situation omkring Corona / Coved-19 og vi kan derfor ikke garantere det samme service niveau, som vi plejer.

Vær opmærksom på følgende, når du besøger Kirkegården:

1. Overhold sundhedsstyrelsens råd og vejledning.

2. Hold afstand til andre og kontakt ikke kirkegårdens ansatte.

Kontoret er åbnet fra kl.9-13

Tlf. 49 21 05 89

 

Hjertestarter

Billed med placering af hjertestarter. Helsingør Kirkegård har fået opsat en hjertestarter.

Den hænger på væggen ved kapellet og er tilgængelig hele døgnet.

I den forbindelse har personalet på kirkegården været på et 12 timers førstehjælpskursus.

Fra den 1. januar 2019 er der ikke udgifter forbundet med at erhverve et gravsted til såvel urne som kistebegravelser for folkekirkens medlemmer i Helsingør domprovsti.

Folkekirkens medlemmer har indtil nu betalt 50 procent af de faktiske udgifter, men fremover er erhvervelse af gravsted en ydelse, som ikke koster ekstra.

Det er provstiudvalgets overbevisning, at man med denne ændret ordning sikrer folkekirkens medlemmer en bedre service, og finder at gravstedserhvervelse er en del af medlemskabet af folkekirken. En begravelse er ofte forbundet med store udgifter, som med denne ordning mindskes.

Kirkegårdens hjemmeside er opdateret med nye takster pr. 1. januar 2019.

12. december 2018

Kirkegårdsdriften i Hornbæk overgår til Helsingør Kirkegård

Hornbæk sogns menighedsråd har den 1. november 2018 indgået driftsmæssig samarbejdsaftale med Helsingør Kirkegård. Aftalen indebærer at drift og vedligehold af Hornbæks kirkegårde fremover varetages af Helsingør Kirkegård. I den forbindelse forventes det nuværende kirkegårdspersonale i Hornbæk at blive overført til Helsingør efter de gældende arbejdsmarkedsregler om virksomhedsoverdragelse.

Det er forventes at aftalen vil indebære en række driftsmæssige fordele over tid og betyde personalemæssige gevinster.

Det formelle overdragelses tidspunkt er fastsat til 1. juni 2019, men Helsingør Kirkegård varetager allerede i dag en række opgaver i Hornbæk.

5. november 2018

TV-Spot - Kirkegårdsvandring på Helsingør Kirkegård

TV-Spot har været på kirkegårdsvandring med Kjeld Christiansen og optaget en video, som vi har fået tilladelse til at vise her på siden.

Se spot her: https://www.youtube.com/watch?v=9zEeIVinP9s

11. juni 2018