Priser pr. 1. januar 2022

Urnegrav med hæk ca. 1m/2 medl. folkekirke                                    9.245,69 kr.  (10 år.)

(Erhvervelse 0,00 kr.  servitutbestemt renholdelse 8.884,83 kr. og urnenedsættelse 360,86 kr.)                 

Urnegrav med hæk ca. 1m/2 ej. medl. folkekirke                             10.570,25 kr.  (10 år.)

(Erhvervelse 963,70 kr. servitutbestemt renholdelse 8.884,83 kr. og urnenedsættelse 721,72 kr.)

 

Urnegrav i plæne ca. 1 m/2 medl. folkekirke                                     8.357,09 kr.  (10 år.)

(Erhvervelse  0,00 kr. Servitutbestemt renholdelse 7.996,23 kr. og urnenedsættelse 360,86 kr.)

Urnegrav i plæne ca. 1 m/2 ej medl. folkekirke                                 9.681,65 kr.  (10 år.)

(Erhvervelse 963,70 kr. servitutbestemt renholdelse 7.996,23 kr. og urnenedsættelse 721,72 kr.)

 

Urnegrav i staudebeplantning medl. Folkekirke                              9.185,60 kr.  (10 år.) (5.435,60 excl. gravsten)

(Erhvervelse 0,00 kr. Servitutbestemt renholdelse 5.074,74 kr. Gravsten 3.750,00 Excl. inskription og urnenedsættelse 360,86 kr.)

Urnegrav i staudebeplantning ej medl. Folkekirken                       10.510,16 kr.  (10 år) (6.760,16 excl. gravsten)

(Erhvervelse 963,70 kr. servitutbestemt renholdelse 5.074,74 kr. Gravsten 3.750,00 excl. inskription og urnenedsættelse 721,72 kr.)                                               

 

Urnegrav fællesgrav medl. folkekirke                                               4.359,04 kr.  (10 år.)

(Erhvervelse 0,00 kr. servitutbestemt renholdelse 3.998,18 kr. og urnenedsættelse 360,86 kr.)

Urnegrav fællesgrav ej medl. Folkekirke                                          5.201,80 kr.  (10 år.)

(Erhvervelse 481,90 kr. servitutbestemt renholdelse 3.998,18 kr. og urnenedsættelse 721,72 kr.)

 

 

1 kistegrav med hæk medl. Folkekirke                                               2.774,10 kr.  (20 år.)               

(Erhvervelse 0,00 kr. gravning 2.774,10 kr.)

1 kistegrav med hæk ej medl. Folkekirke                                         17.317,19 kr.  (20 år.)               

(Erhvervelse 11.769,00 kr. gravning 5.548,19 kr.)                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                   

1 kistegrav plænegrav medl. Folkekirke                                          21.504,83 kr.  (20 år.)       

(Erhvervelse 0,00 kr. servitutbestemt renholdelse 18.730,73 kr. gravning 2.774,10 kr.)

1 kistegrav plænegrav ej medl. Folkekirke                                     36.047,92 kr.  (20 år.)               

(Erhvervelse 11.769,00 kr. servitutbestemt renholdelse 18.730,73 kr. gravning 5.548,19 kr.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2 kistegravpladser medl. Folkekirke                                                  2.774,10 kr.  (20 år.)

(Erhvervelse 0,00 kr. gravning 2.774,10 kr.)

2 kistegravpladser ej medl. Folkekirke                                           29.086,19 kr.  (20 år.)

(Erhvervelse 23.538,00 kr. gravning 5.548,19 kr.)

 

 

2 kistegravpladser plæne medl. Folkekirken                                40.235,56 kr.  (20 år.)

(Erhvervelse 0,00 kr. servitutbestemt renhold 37.461,46 kr. gravning 2.774,10 kr.)

2 kistegravpladser plæne ej medl. Folkekirken                             66.547,65 kr.  (20 år.)

(Erhvervelse  23.538,00 kr. servitutbestemt renhold 37.461,46 kr. gravning 5.548,19 kr.)

 

- Servitutbestemt renholdelse er incl. moms.

- Urnenedsættelse med følge,  kan kun ske indenfor normal arbejdstid.

 

Diverse tillæg:

9105            Tillæg for kiste begravelse lørdag                                                 3.143,15 kr.

9110            Tillæg for bisættelse lørdag                                                           1.406,53 kr.

9116            Tillæg for kiste begravelse hverdage efter kl. 13:00                    3.143,15 kr.

9320            Benyttelse af kapel ikke medlem af folkekirken                           1.750,00 kr.

 

Renholdelse af gravsteder pr. år :

 

1101            1 kistegravplads               998,51 kr.

1102            2 kistegravpladser         1.463,93 kr.

1103            3 kistegravpladser         1.790,96 kr.

1104            4 kistegravpladser         2.119,03 kr.

 

Timeløn:

7005            1 arbejdstime                     465,43 kr.